ثبت موسسه در کرج

برای ثبت موسسه نیز همانند ثبت شرکت می توانید به دفاتر موسساتی که در این زمینه  فعایت می کنند مراجعه شود. موسسه حقوقی مهرآوید در زمینه ی ثبت موسسه در کرج نیز دارای تخصص و تجربه کافی می باشد. وکلا و کارشناسان این موسسه در حوزه ثبت موسسه در کرج تجربه و تخصص بالایی دارند. در حال حاضر متقاضیان بسیاری برای ثبت شرکت اقدام می کنند و ثبت موسسه نیز همانند ثبت شرکت نیاز به شرایط و مدارکی دارد که در این مقاله به صورت مختصر بیان می شود.


انواع موسسات

یکی از انواع موسسات, موسسات غیر تجاری می باشد. موسسات غیر تجاری برای فعالیت ها و اموری مانند: علمی , ادبی و امور خیریه تاسیس می شوند. تعداد شرکاء در این موسسات نباید کمتر از2 نفر باشد و شرکاء می توانند به هر میزان سرمایه متقبل شوند و محدودیتی در میزان سرمایه نیست.به طورکلی می توان موسسات غیر تجاری را به دو صورت زیر تقسیم کرد:


1-موسساتی که جلب منافع نمی کنند و هدفشان جلب و تقسیم منافع بین اعضا موسسه نمی باشد. مثل موسسه خیریه و یا سازمانهای مردم نهاد (سمن ها )

2-موسساتی که هدف آن ها جلب منافع و تقسیم منافع در بین اعضا موسسه می باشد. مانند: موسسات فنی و کانون های فنی یا موسسه حقوقی


مدارک ثبت موسسه

برای ثبت موسسه در کرج نیز همانند ثبت شرکت باید به سامانه ثبت شرکت ها مراجعه شود و مدارک مورد نیاز باید تهیه شود. برای ثبت موسسه بایستی اظهارنامه و در صورت سپردن مراحل ثبت موسسه به وکیل باید وکالت نامه نیز همراه اظهارنامه باشد. دو نسخه اساسنامه و امضا تمام صفحات آن توسط شركا موسسه , صورت مجلس مجمع عمومی موسس مبنی بر انتخاب هیئت مدیره و معرفی صاحبان امضا, رسید پرداخت حق الثبت و فتوكپی شناسنامه شركا از دیگر موارد لازم در ثبت موسسه در کرج می باشد. وارد نمودن اطلاعات در سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تخصص لازم دارد. گاها پیش آمده که اشتباه در ورود اطلاعات خساراتی به متقاضی و شرکا وارد نموده است.

موسسات دارای مجمع عمومی عادی و فوق العاده نیز می باشند كه هر كدام وظایفی دارند. هیئت مدیره موسسه می تواند در مجمع عمومی عادی از بین شركا یا غیر از شرکا انتخاب گردد و مدیران موسسه می توانند به صورت محدود یا نامحدود مدیریت موسسه را بر عهده داشته باشد. درجلسات موسسه بایستی اکثر اعضای موسسه حضور داشته باشند. جهت مشاوره حقوقی و سپردن امور ثبت موسسه در کرج و یا تهران تماس بگیرید.


09129401482